Utarbetande av scenarier för markanvändningens utvecklingsbild, upphandling