Uppgifter om föräldrar eller andra vårdnadshavare till barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogik, Varda fr.o.m. 1.9.2019