Uppbäring av klientavgifter inom småbarnspedagogiken under undantagsförhållanden som regeringen fastställt