Uppbäring av klientavgifter inom småbarnspedagogiken under karantäntid