Vi söker frivilliga stödfamiljer och stödpersoner 2022

Vi söker frivilliga stödfamiljer och stödpersoner 2022

14.09.2022 / Petra Louhimies
Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet ungdomar och vuxna.
En del av de stödbehövande kan ha någon form av funktionshinder. Som stödperson/-familj fungerar
du som ett stöd och förebild till barnet, ungdomen eller den vuxna, och ger av din tid och
uppmärksamhet till hen. Du är en trygg och pålitlig vuxen som hittar på saker tillsammans med den
stödbehövande och har tid att lyssna på hen. Den stödbehövande kan också behöva stöd för socialt
engagemang eller för att uträtta ärenden.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och som har möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson. För mer information om verksamheten inom familjesocialarbete klicka här samt verksamheten inom handikappservice klicka här.

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i höst! Anmäl dig till utbildningen senast den 4.11 här!

Utbildningarna ordnas följande datum:

Lördag 19.11.2022 kl. 10-15 
Torsdag 24.11.2022 kl. 17.30-19.30

Båda tillfällena ordnas i Ekenäs och vi bjuder på kaffe, te och tilltugg!

Kontakta oss för mera information:

Raseborgs familjesocialarbete:
Socialhandledare Tobias Lindholm 019 289 3055 / tobias.lindholm@raseborg.fi 
Socialhandledare Lee Lindqvist 019 289 3049 / lee.lindqvist@raseborg.fi
Raseborgs handikappservice: 
Socialhandledare Rebecka Aakula 019 289 2228 / rebecka.aakula@raseborg.fi
Raseborgs vuxensocialarbete:
Socialarbetare Sonja Nyström 019 289 2285 / sonja.nystrom@raseborg.fi

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner 2022

Ladda nerVisa