Stads- och kommundirektörerna i Nyland: Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland bör reformeras på kommunbasis

Scroll Up