Stads- och kommundirektörerna i Nyland: Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland bör reformeras på kommunbasis

Information om coronavaccinering - klicka här!
Scroll Up