Aktuella upphandlingar

Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMA. Tjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Scroll Up