Smittspårningen i Raseborg är för tillfället överbelastad