Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande fastigheten Vassviken 3:20 (710-648-3-20) i Karis