Projektet Raseborgs å konkurrensutsätter entreprenad gällande erosionsskydd