UNICEF i Finland beviljar Raseborg Barnvänlig kommun -erkännandet för andra gången. Målet för modellen är att främja exempelvis bedömningen av konsekvenserna för barn och barnens medverkan i beslutsfattandet.

Utvecklingsarbetet i Raseborg har pågått sedan år 2014. UNICEF beviljade staden det första Barnvänlig kommun -erkännandet år 2015. Målet för det fortsatta arbetet har varit bl.a. att sprida kännedomen av och förståelsen för barnens rättigheter i kommunerna, utveckla det koordinerade och sektoröverskridande arbetet om barnens och de ungas ärenden samt i beslutsfattandet utveckla bedömningen av konsekvenserna för barn.

UNICEF ser att det behövs ett nytt tänkesätt och nya verksamhetsmodeller för att åstadkomma en barnvänlig verksamhetskultur. Detta kräver tid och ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

– Barnens rättigheter blir inte färdiga på några år. För kommunerna är erkännandet såväl ett tack för utfört arbete som en förpliktelse att lägga ännu större vikt vid barnens synpunkter i fortsättningen, understryker Marja-Riitta Ketola, generalsekreterare för UNICEF Finland.

Det är viktigt att också barnen och ungdomarna själv är förtrogna med  konventionen om barnets rättigheter och förstår dess betydelse. I Raseborg har man svarat på denna utmaning exempelvis med de interaktiva sidorna Barnens Raseborg (www.raseborg.fi/bvk).

- På sidan Barnens Raseborg berättas på ett barnvänligt sätt om barnets rättigheter och kommunens service. Sidorna har behandlats i samtliga grundskolor och de har väckt en hel del diskussion hos barnen. Man har redan önskat få mera material, berättar Sanna Koskinen, sakkunnig vid UNICEF.

Raseborgs Barnvänlig kommun -arbetsgrupp har utvidgats under verksamhetsperioden. Gruppen har fått nya representanter från olika sektorer samt kommunala beslutsfattare. Den utvidgade gruppen har ett mandat att främja utvecklingsarbetet på hela kommunens nivå. Stadsstyrelsen har förbundit sig att fortsätta Barnvänlig kommun -samarbetet med UNICEF och hela kommunorganisationen förväntas delta i arbetet.

Evenemanget Raseborg offspring, som i år arrangeras för tredje gången är ett bra exempel på gruppens arbete och växelverkan med barn och ungdomar. Under evenemanget kan elever i klasserna 6 och 8 pröva på något nytt, överskrida språkgränser och ha kul. Målet för Raseborg offspring är att öka ungdomarnas samhörighet och raseborg-anda samt stöda vänelevsverksamheten. Dagen planeras och bedöms efteråt tillsammans med ungdomarna, i samarbete med stadens ungdomsarbetare.

- Arbetet i enlighet med Barnvänlig kommun -modellen har bidragit till en hel del barnvänlig aktivitet i kommunen. Det ger en god utgångspunkt för fortsatt arbete och för att sprida en barnvänlig verksamhetskultur. En barnvänlig kommun är en mänskovänligt kommun, berättar dagvårdschef Charlotte Lindh.

Barnvänlig kommun baseras på FN:s konvention om barnets rättigheter och UNICEFs internationella Child Friendly Cities -modell. I modellen förbinder sig kommunen att främja barnets rättigheter i kommunens beslutsfattande, förvaltning och service. 15 kommuner i Finland deltar för närvarande i modellen. Erkännandet av UNICEF är i kraft två år åt gången. För att det ska förnyas krävs att man fortsätter med utvecklingsarbetet.

Tilläggsinformation

Raaseborgs stad Charlotte Lindh, dagvårdschef
tfn 019-289 2150, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Finlands UNICEF rf, Sanna Koskinen, sakkunnig tfn 050 5762293, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Närmare upplysningar (på finska) om Barnvänlig kommun -modellen:

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/QA_lapsiystavallinen_kunta.doc