Järnvägsgatan-Resecentrum, detaljplan, planprojekt 7757