Enligt grundlagens 14 § har varje finsk medborgare, som har fyllt 18 år, rätt att rösta i statliga val och i folkomröstningar. Dessutom har varje finsk medborgare och i landet stadigvarande bosatt utlänning, som har fyllt 18 år, rätt att rösta i kommunalval och i kommunal riktgivande folkomröstning.

Närmare information om kommande val hittar du här.