Påverka tillståndet i vattendragen i din kommun – Kartenkäten i Raseborg öppnas 17.5.2019

Meddelande till invånare: Utgående vatten från Ekerö vattentag i Ekenäs följer inte kvalitetsrekommendationerna. Användare i Dragsvik-Langansböle-Horsbäck-området uppmanas för säkerhets skull koka hushållsvattnet.
Scroll Up