Öppen brainstorming för främjande av kulturell mångfald inom konst och kulturfältet fram till 31.5