Ekenäs skolområdets gatubyggnadsprojekt fortsätter