Nytt beslut gällande hyresfrihet i stadens byggnader