Den nya övergångsbron för järnvägen, underfarten samt resecenterområdet i centrum av Karis byggs under åren 2018-2019.

Den gamla bron rivs bort och i stället byggs en ny bro, som dimensioneras så, att den ger plats för biltrafik och för en fullskalig led för gång- och cykeltrafik.

Underfarten under spåren förlängs så att den sträcker sig ända till Karis centrum. Entréerna och förbindelserna till spåren i centrum blir hinderfria.

Bussarna, taxibilarna och anslutningsparkeringen koncentreras till resecenterområdet. VR Track Oy är entreprenör för projektet, trafikverket är byggherre/beställare.

Brobyggarbetsplatsen påverkar kännbart trafikarrangemangen i centrum av Karis.  Biltrafiken över bangården avbryts för drygt ett år. För gång- och cykeltrafik byggs en temporär bro över bangården intill den nuvarande bron. Också tillträdet till perrongerna ändras under byggtiden. Mera information om detta ges senare.

Entreprenören har gett följande uppgifter om tidtabeller:

Veckorna 21-22 (från 14.5.) byggplatsen grundas

Vecka 22 (28.5) arbetet med att bygga en provisorisk bro inleds

Vecka 23 (från 4.6.) bron stängs av för trafik, rivningen av ytkonstruktioner inleds

8-10.6. ja 15-17.6.avbrott i trafiken på banan, bron rivs

Entreprenören VR Track Oy ansvarar för temporära trafikarrangemang.

Ytterligare uppgifter:

Ansvarig arbetsledare Jussi Tukeva, VR Track Oy, tfn 040 863 2232

Ansvarig gatuchef Piia Nordström, Raseborgs stad, tfn 0400 477650

Bilagor: