Laxfiskarna tillbaka till Karisån genom samarbete

Nu kan man börja bygga de två nedersta fiskvägarna i Svartån. Fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs fick 2.11.2017 bygglov av Raseborgs stads byggnadstillsynsmyndighet och på måndagen 6.11 godkände Raseborgs stadsstyrelse att konkurrensutsättningen av entreprenaden för fiskvägar påbörjas. Målsättningen är att man börjar bygga de två nedersta fiskvägarna under våren 2018.

Raseborgs stad fungerar som byggherre, huvudplanerare är Insinööritoimisto Ponvia Oy. Kala- ja vesitutkimus Oy ansvarar för planeringen av fiskvägarnas funktionalitet och nedströmsvandring.

Raseborgs stad och styrgruppen för projektet Freshabit LIFE IP Karisån och Laxfiskarna till Karisån – vattendragsvisionen 2021 har arbetat för att främja projektet. Regionförvaltningens tillstånd för byggandet gavs redan våren 2017. Preciserande undersökningar om nedströmsvandringen gjordes ännu på våren och sommaren 2017. På basis av dessa resultat har man i planeringsskedet kunnat utveckla lösningar som gäller nedströmsvandring. Finansieringspotten för byggandet av fiskvägarna uppgår för tillfället till ca 2,3 miljoner euro. En betydande insats var statens spetsprojektfinansiering om 800 000 euro.

Tillsammans mot målen

I den gemensamma styrgruppen för Freshabit-projektet och vattendragsvisionen finns representanter för områdets kommuner och LUVY samt dessutom för Freshabit- projektkumpanerna Forststyrelsen, Naturresursinstitutet och Ekoenergi-märket samt som sakkunnigpartner NMT-centralen i Nyland och som finansiär Sappi Gerknäs. Styrgruppens uppgift är att styra och övervaka de åtgärder som krävs för att förverkliga Freshabit och visionen samt besluta om extern finansiering som ansöks för visionens åtgärder.

De för vattendragen i Karisån viktigaste åtgärdshelheterna för de sex följande åren har fastställts i vattendragsvisionen 2016–20121. Allt kommer inte att stå klart under denna tid, men man kommer en god bit på vägen. ”Det är otroligt fint att vi kan komma i gång med det konkreta byggnadsarbetet. Raseborgs stad har jobbat oerhört fint för att främja saken”, konstaterar verksamhetsledare Jaana Pönni från LUVY. 

Mera information

Piia Nordström, ansvarig gatuchef, Raseborgs stad, tfn 019 289 3852, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jaana Pönni, verksamhetsledare, Västra Nylands vatten och miljö, tfn 050 575 1738,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.