Analysresultaten från proven tagna fredagen den 18.8.2017 visar att vattnet från Mjölbolsta vattentag åter fyller rekommendationerna. I likhet med tidigare prov konstaterades inga koliforma bakterier och mängden heterotrofa bakterier i utgående vattnet hade sjunkit till normalnivå, 11 cfu/ml. Därmed kan kokningsuppmaningen som gavs för Karis östra delar och Svartå bruk fredagen den 18.8.2017 upphävas.
Uppföljningen av vattenkvaliteten återgår till rutintillsyn.

Inga ytterligare meddelanden ges i ärendet.

Sydspetsens miljöhälsa och Raseborgs Vatten