Försvarsmakten 100-sommarturné ordnas år 2018 på 16 orter runt om i Finland. En av tillställningarna ordnas i Stallörsparken i Ekenäs fredag 24.8.2018. Tillställningen omfattar materialutställning och musikkonsert. Tillställningarna är öppna och gratis för allmänheten.

Under dagen har besökarna möjlighet att bekanta sig med materialutställningen och åka en tur med Jurmo-båtar kl. 15.00–20.00. Materialutställningen kommer att ordnas på parkeringsplatsen framför Naturum och längs Strandallén. På kvällen, med start kl. 18, ordnas det musikkonsert. Vid konserten uppträder Flottans musikkår, Flygvapnets musikkår och Värnpliktsmusikkårens show band, som består av reservister från 2017 års uppsättning. Som solister uppträder Ida Paul och Kalle Lindroth.

Fredag 24.8 arrangerar Nylands brigad även krigsmannaedgång och krigsmannaförsäkran i Ekenäs centrum för dem som inledde sin tjänstgöring 9.7.2018. Krigsmannaförsäkran ordnas kl. 13.20 vid 17. Divisionens minnesmärke (Raseborgsvägens och Flemingsgatans hörn). Krigsmannaedgången ordnas på Centrumplanen kl. 14.00–14.45 och paraden längs Raseborgsvägen inleds genast därefter. Paradtrupperna tas emot vid 17. Divisionens minnesmärke av brigadkommendör, kommodor Arvi Tavaila och förestavaren, krigsveteran Carl- Gustav Wolff.

Parkering sker på Marknadsplanen, militärpolisen dirigerar.
Raseborgs stad och Ekenäs Energi stöder Nylands brigad i arrangemangen.

Arrangemangen påverkar trafiken under fredag 24.8 i Ekenäs centrum på följande sätt:

Följande gator är stängda för övrig trafik kl. 12.00–16.00 när trupperna passerar (alla klockslag är uppskattningar):

Fr.o.m. kl. 12 - ca 13.30:

 • Rutten från brigaden till Marknadsplanen: Brigadens port - Raseborgsvägen - Baggövägen - Linneavägen - Hangögatan - Flemingsgatan - Marknadsplanen
 • Från Marknadsplanen till Centrumplanen: Flemingsgatan - Ladugårdsgatan - Centrumplanen

Ca kl. 14.40–16.00:

 • Från Centrumplanen till Dragsvik: Ladugårdsgatan - Vaktgatan - Raseborgsvägen

Därtill är Vaktgatan mellan Kuressaaregatan och Bryggerigatan stängd för trafik 24.8.2018 kl. 8.00– 16.00.

Parkeringsförbud införs enligt följande 23–24.8.2018:

 • Parkeringsplatsen vid Knipan 23.8.2018 kl. 18.00 - 24.8.2018 kl. 23.00
 • Marknadsplanen 24.8.2018 kl. 6.00­–23.00
 • Strandallén 24.8.2018 kl. 00.00–23.00
 • Herrgårdsgatan (på båda sidorna) mellan Gustav Wasas gata och Smedsgatan 24.8.2018 kl. 6.00–24.00.

Tilläggsinformation:

Hanna Tallberg, tel. 0299 331 017

Tillståndsbestämmelserna i regleringstillståndet av Lojo sjö vid Svartåforsen möjliggör inte i detta nu en vettig reglering i alla vattensituationer. Regleringen är för tillfälle kopplad till kalender och med hjälp av  ändringar i tillståndsbestämmelserna kan det vara möjligt, att jämna ut flödesvariationerna i Svartån samt att säkerställa ett vattenstånd i Lojo sjö, som passar bättre för sjöns rekreationsanvändning. Utredningen gällande utvecklandet av regleringen har blivit  klar (http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/lohikalat_karjaanjokeen/lohjanjarven_saannostely).

I utredningen granskar man hur Lojo sjös nuvarande regleringsbestämmelser fungerar i olika vattensituationer. Vid beräkningarna har man även beaktat klimatförändringens inverkan. I utredningen granskade man utöver Lojo  sjös bestämmelser även Hiidenvesi sjös och Vaskijärvi sjös regleringsbestämmelser och hur de fungerar och granskar eventuella förändringsbehov. Inom ramen för arbetet simulerade man olika regleringsändringar i Svartåns vattendrag. Beräkningarna gjordes med  en simulationsmall, som baserar sig på Finlands miljöcentrals (Syke) vattendragsmodellsystem, som med en förhållandevis liten arbetsinsats kan modifieras för ett enskilt vattendrag.

I granskningen ingick att man ändrar den obligatoriska till kalendern bundna regleringen till en mera flexibel reglering, som bättre beaktar olika vattensituationer. Dessutom granskade man en höjning av vattenytan i slutet  av sommaren, för att förbättra möjligheterna till rekreation samt att minska avledningen av vatten under tiden för vårsådden och på det sättet minska risken att åkrarna dränks.

Granskningen av utvecklandet av regleringen har gjorts av Finlands miljöcentral. Arbetet styrdes och finansierades av en ledningsgrupp i vilken ingick Nylands NTM- central, städerna Raseborg, Lojo och Högfors, kommunerna  Vichtis och Loppi, innehavaren av regleringstillståndet Koskienergia Oy, Helsingforsnejdens miljötjänster samt Västra Nylands vatten och miljö rf.

Projektets ledningsgrupp beslöt, efter att finansieringen säkerställts, att inleda beredningen av ändringen av regleringstillståndet. Ändringen av tillståndet finansieras av Nylands NTM-central, Koskienergia Oy och av  områdets kommuner Lojo, Raseborg och Vichtis. Om beredningen av ändringen av regleringstillståndet kommer man under våren 2018, att ordna informationstillfällen för allmänheten.

Utvecklandet av regleringen ingår som en del i Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvisionen, som ingåtts mellan vattendragskommunerna och Västra Nylands vatten och miljö rf.

Tilläggsuppgifter:

Kari Rantakokko, ledande vattenhushållningssakkunnig, Nylands NTM-central, tel. 040-532 8793, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jaana Pönni, verksamhetsledare, Västra Nylands vatten och miljö, tel. 050 575 1738, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

VR Track meddelar att järnvägsbron i Karis stängs för trafiken fr.o.m. 4.6.2018!

Den nya övergångsbron för järnvägen, underfarten samt resecenterområdet i centrum av Karis byggs under åren 2018-2019.

Den gamla bron rivs bort och i stället byggs en ny bro, som dimensioneras så, att den ger plats för biltrafik och för en fullskalig led för gång- och cykeltrafik.

Underfarten under spåren förlängs så att den sträcker sig ända till Karis centrum. Entréerna och förbindelserna till spåren i centrum blir hinderfria.

Bussarna, taxibilarna och anslutningsparkeringen koncentreras till resecenterområdet. VR Track Oy är entreprenör för projektet, trafikverket är byggherre/beställare.

Brobyggarbetsplatsen påverkar kännbart trafikarrangemangen i centrum av Karis.  Biltrafiken över bangården avbryts för drygt ett år. För gång- och cykeltrafik byggs en temporär bro över bangården intill den nuvarande bron. Också tillträdet till perrongerna ändras under byggtiden. Mera information om detta ges senare.

Entreprenören har gett följande uppgifter om tidtabeller:

Veckorna 21-22 (från 14.5.) byggplatsen grundas

Vecka 22 (28.5) arbetet med att bygga en provisorisk bro inleds

Vecka 23 (från 4.6.) bron stängs av för trafik, rivningen av ytkonstruktioner inleds

8-10.6. ja 15-17.6.avbrott i trafiken på banan, bron rivs

Entreprenören VR Track Oy ansvarar för temporära trafikarrangemang.

Ytterligare uppgifter:

Ansvarig arbetsledare Jussi Tukeva, VR Track Oy, tfn 040 863 2232

Ansvarig gatuchef Piia Nordström, Raseborgs stad, tfn 0400 477650

Bilagor:

Sökande till tjänsten som bildningsdirektör i Raseborg

 1. Pia Aaltonen, Pedagogie Magister, Helsingfors
 2. Laila Andersson, Filosofie Magister, Sjundeå
 3. Veronica Hertzberg, Politices Magister, Helsingfors
 4. Liisa Hakamies-Blomqvist, Filosofie Doktor, Lojo
 5. Bob Karlsson, Filosofie Magister, Raseborg
 6. Katri Konttinen, Filosofie Magister, Lojo
 7. Merikki Lappi, Filosofie Magister, Valkeakoski
 8. Jan-Ole Nordlin, Pedagogie Magister, Helsingfors
 9. Tina Nordman, Pedagogie Magister, Raseborg
 10. Martin Nybom, Filosofie Magister, Raseborg
 11. Jari Salminen, Pedagogie Magister, Raseborg
 12. Ilpo Salonen, Pedagogie Magister, Esbo
 13. Tina Selänniemi, Pedagogie Magister, Vasa
 14. Kenneth Silver, Filosofie Doktor, Esbo
 15. Anders Starck, Pedagogie Magister, Kyrkslätt
 16. Sanna Tiivola, Master of Culture and Arts, Sibbo
 17. Hannu Wuorela, Filosofie Magister, St. Karins

Tilläggsinformation ger stadsdirektör Ragnar Lundqvist tel. 019-289 2001

Plats:

Västerby strandväg, 10620 Raseborg, plankorsning över järnvägen

Tidpunk:

2.5.2018 22:10 – 6:00 ett avbrott på en timme. Vid behov ett  till avbrott följande natt vid samma tidpunkt. 

Arbete:

ES-rälsbytesentreprenad 2018

Huvudentrepreneur:

Lännen satamapalvelu Oy

Åtgärd:

Nedmontering av plankorsningens lock för rälsbyte.

Hinder för trafiken:

Körning förhindrad till fastigheter mellan spåret och stranden, och därifrån till Hangövägen.
Fotgängare kan korsa rälsen med hjälp från trafikstyrningen då arbetet är vid plankorsningen. 

Försäkrande av möjliga räddningsåtgärder:

Plankorsningen kan öppnas för räddningsåtgärder med en tillfällig lösning med trälock.
Räddningsverket meddelas innan arbetet påbörjas. I anmälan finns arbetsledarens kontaktuppgifter.

Information till områdets invånare:

Stör inte på kvällen och på natten. Information till e-postadresser om arbetets tidpunkt. Noggrannare tidpunkt meddelas ett dygn innan trafikstop via e-post och vägskyltar.

Raseborgs stad och Seniorrådgivningen får idag en efterlängtad resurs då Susanna Öster börjar som minneskoordinator. Öster har jobbat med minnessjuka nästan hela sin 20-åriga karriär, senast på Nylands Minneslots som minneshandledare.

Minneskoordinatorn som hör till Seniorrådgivningens team ska jobba i hela Raseborg med minnesrådgivningens mottagning på Karis servicehus, Felix Fromsgatan 6 som bas.

Till minneskoordinatorns uppgifter hör att arbeta med personer med minnessjukdom och deras närstående, och se till att man får rätt sorts service. Minneskoordinatorn är också sakkunnig i frågor som gäller vård och service för personer med minnessjukdom. Dessutom ska minneskoordinatorn konsultera stadens egen personal och erbjuda verktyg och stöd samt utveckla verksamheten för att bättre stödja de minnessjuka.

- Det ska bli intressant att få vara med och utveckla något nytt som inte funnits tidigare! Jag vill gärna komma med nya idéer och utveckla hela minnesvården inom Raseborgs stad, säger Susanna Öster.

Chef för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola gläder sig över den nya rekryteringen.
- Det här är en mycket positiv sak för oss, varmt välkommen med i teamet Susanna!

Minneskoordinator Susanna Öster nås lättast via seniortelefonen tel. 019 289 3133, vardagar kl. 8-11.

Staden har tagit i bruk en ny evenemangskalender! Kalendern finns på adressen evenemang.raseborg.fi och är helt gratis att använda både för privatpersoner och för föreningar och företag. Man kan alltså mata in evenemang i kalendern helt utan kostnad!

Sydspetsens miljöhälsa har gått ut med följande information: Meddelande om organiseringen av och arbetssätt inom djurskyddstillsynen

Raseborgs stad delar ut halkskydd till alla 70 år fyllda Raseborgsbor. Halkskydden delas ut i samband med Seniorpunkternas träffar på Villa Anemone i Karis (Köpmansgatan 27) och på Seniora i Ekenäs (Prästängsgatan 14) i februari och mars. I Pojo delas halkskydd ut på Mariabacken i Seniorrådgivningens arbetsrum (Cecilia Blomfelt) fredag 9.2 kl. 8-10.30 samt onsdag 14.2 kl. 8-10.30

Halkskydden delas ut kl. 14.-14.30 varefter infoföreläsningen börjar.

Villa Anemones följande träffar
20.2
6.3
20.3 


Senioras följande träffar
13.2
27.2
13.3
27.3

Ta med identitetsbevis för att styrka din ålder!

Tilläggsinformation ges av:

Sjukskötare Tina Hultgren, Raseborgs stad,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 019 289 2224