Tove Wide har valts till ny chefsläkare i Raseborg. Wide är specialistläkare i allmän medicin och företagshälsovård och jobbar för tillfället som ansvarig företagsläkare på Folkhälsans Hälsotorg i Karis.

- Att söka jobbet som chefsläkare har jag funderat på tidigare, men nu kändes det som att jag var redo för nya utmaningar, berättar Tove.

Wide har tidigare arbetat bland annat på hälsovårdscentralen i Kyrkslätt, och de senaste 15 åren med företagshälsovård. Wide bor i Raseborg sedan 15 år tillbaka men staden är henne bekant sedan långt tidigare, ur en sommargästs synvinkel.  

 

Till sina starkaste sidor räknar hon en bra samarbetsförmåga:
- Den övergripande uppgiften, att se till att alla får vård är inget som man gör ensam utan det handlar om samarbete. Alla aktörer, offentliga, privata och tredje sektorn behövs för att det ska fungera, säger Wide och fortsätter:
- Social- och hälsovårdsreformen är en stor utmaning, och det är viktigt att vi hittar ett sätt att anpassa oss i läget så att var och en Raseborgsbo får den vård hen behöver, oberoende vem eller vilka aktörer som erbjuder tjänsten.

Till chefsläkarens uppgifter hör också att utveckla läkararbete inom Raseborg.
- Vi måste vara en så bra arbetsgivare som möjligt för att personalen ska trivas och stanna. Genom att lyssna på personalen tar vi tillsammans fram idéer om vad som kan göras bättre. Jag är en som tycker om att utveckla, men först vill jag bekanta mig med organisationen och verksamheten, berättar Wide.

Annika Rehn har jobbat som överskötare nu i ett år och välkomnar Tove till stadens tjänst.
- Jag ser fram emot att få ett arbetspar som arbetar heltid - det ger möjligheten att jobba tätt ihop och hämtar med sig stabilitet och kontinuitet.

Också social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen gläder sig över den nya rekryteringen.
- Det känns bra att vi nu får en chefsläkare!

Den nya chefsläkaren tillträder sin tjänst 1.8.2018. Tf chefsläkare Anne Pietinalho fortsätter på deltid fram till augusti.