Klicka här för att komma till EKTA museums nya hemsida
www.ektamuseum.fi