Arbetsgruppen för Kila daghem – möten och rapporter