Möjlig exponering för coronavirus på restaurang i Ekenäs