Miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf. informerar: Återvinn spilloljan

Meddelande till invånare: Vattnet från Ekerö vattentag följer åter kvalitetsrekommendationerna. Kokningsuppmaningen upphör därmed genast.
Scroll Up