Samtliga invandrare, oberoende av grunderna för beviljandet av uppehållstillstånd eller tidpunkten när personen kom till Finland, är välkomna till Invandrarbyrån. Man kan komma till byrån även om man har bott i Finland redan länge, men ju tidigare efter ankomsten till landet man kommer, desto fortare får man hjälp och råd. Genom att vi diskuterar och blir bekanta kan vi tillsammans ta fram en plan som underlättar vägen till att göra sig hemmastadd.

Man har säkert många frågor när man kommer till ett nytt hemland och främmande miljö. Mottagningen på byrån hjälper till.

Vi sköter inte andra myndigheters uppgifter utan hänvisar invandare till vederbördig myndighet. Vid behov ger vi också råd till myndigheter och samarbetar med dem.

Byrån serverar inte allting färdigt åt en invandrare men arbetar tillsammans med honom/henne och ger stöd för att fungera som en medlem i detta samhälle.