SKOLVERKSAMHET

                        Invandrarutbildningens uppgifter

Kartlägga antalet invandrarelever i förskole- och grundskoleåldern i kommunerna.

  • Kartläggning av elevundervisning och uppföljning.
  • Utredning av skolbakgrund genom intervjuer med nya elever och planering av undervisningen.
  • Kartläggning av undervisningsgrupper i hemspråksundervisning och ordnande av undervisningen tillsammans med skolväsendet.
  • Uppföljning av invandrarelevers studieframgång.
  • Beredning av läroplaner för förberedande undervisning.
  • Budgetering och materialanskaffning för förberedande undervisning.
  • Arbetshandledning och stödpersonsverksamhet i förberedande undervisning.
  • Fungerar som kommunernas länk till undervisningsministeriet, övriga kommuner och organisationer.
  • Information till kommuner och skolor om tillgänglig utbildning, föreskrifter etc.
  • Deltar vid behov i träffarna mellan skola och föräldrar.