Vloggar

Stadsdirektörens vlogg 02/2018

Stadsdirektörens vlogg från småbåtshamnen i Bromarv.
I årets andra vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om de tre stora projekt som staden har på gång just nu, samt hur arbetet med den nya godkända strategin för åren 2018-2021 fortsätter.

Stadsdirektörens vlogg 01/2018

I årets första vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om stadens ekonomiska situation och hur arbetet med strategin framskrider.