Meddelande om verkställighetsförbud för helheten Nylandsplanen 2050