Raseborgs stads sysselsättningsavdelning söker en arbetstränare till fortlöpande arbetsavtal.

Arbetsuppgifter: Arbetslösas handledning vidare till arbete, arbetsprövning eller studier. Dina viktigaste samarbetsparter för att lyckas med detta är läroinrättningarna, TE-tjänsterna och arbetsgivarna i regionen. Därtill fungera som ansvarsperson för erkännande av kunnande och upprätthållande av avdelningens hemsida samt sökande av lämpliga arbetsplatser för personer inom sysselsättningsskyldigheten.

Arbetet är självständigt och kräver att du kan ta egna initiativ men också att du har bra samarbetsförmåga. Uppgiften kräver tillgång till egen bil. Den fasta arbetspunkten finns i Karis.

Raseborgs stad söker en vikarie för sjukskötare till vård i hemmet (Ekenäs) för tiden 28.1-1.9.2019 med möjlighet till förlängning.

Vi söker en arbetskamrat till vårt glada sällskap!

Är du utbildad sjukskötare, gillar utmaningar och kan jobba självständigt? Passar denna beskrivning in på dig? Då kan vi erbjuda dig ett vikariat som sjukskötare fram till 1.9.2019. Arbetet innehåller totalansvaret för vård av och omsorg om klienter, ansvar för läkemedelsbehandling, blodprovstagning, samarbete med läkare och andra aktörer. Du stöder och hjälper närvårdarna i enheten. Arbetet utförs på vardagar.

Uppgiftsbeskrivning:

Raseborgs stad söker två translatorer i fortlöpande arbetsavtalsförhållande. Raseborgs translatorer översätter förtroendeorgans föredragningslistor, protokoll och bilagor, myndighetstexter, invånarinformation och övriga texter som produceras inom staden.  

En befattning som translator där även andra uppgifter inom stadskansliets förvaltning ingår. Translatoruppgifterna uppgår till 60 % av heltid. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är översättning finska – svenska – finska. Arbetet inleds 1.3.2019 eller enligt överenskommelse.

En befattning som translator. Översättning svenska - finska – svenska och svenska/finska - engelska. Arbetet inleds 1.5.2019 eller enligt överenskommelse.

I båda befattningarna ingår omarbetning, redigering och kontroll av texter samt språkvård och rådgivning.

Till Raseborgs stads småbarnspedagogik rekryteras en daghemsföreståndare.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för att leda och utveckla småbarnspedagogik samt har god samarbetsförmåga. Förmåga till självständigt arbete och ett välorganiserat arbetssätt. Som merit räknas tidigare ledarskapserfarenhet.

Staden Raseborg anställer i sommar 100 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Anställningstiden är 1 månad. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, idrottsplansskötare, simövervakare, biblioteksfunktionär, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2003 eller tidigare.

Ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi.