Raseborgs stad söker en biträdande överläkare för den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen.

Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som är i Finland legitimerad specialistläkare. Erfarenhet av primärhälsovård och ledarskapserfarenhet räknas som merit. Du har utmärkta kunskaper i det ena och goda kunskaper i det andra inhemska språket. Vi förväntar oss att du är intresserad av att undervisa och utveckla. Prövotiden är 6 månader.

Raseborgs stad söker en hälsovårdscentralläkare.

Vi erbjuder

arbete som allmänläkare vid Raseborgs hälsovårdscentral i Ekenäs hälsostation och/eller Karis hälsostation. Våra läkare arbetar mångsidigt som hälsovårdscentralläkare. Du har möjlighet att påverka din placering och arbetsbeskrivning. Våra tutorläkare ger regelbunden handledning och du har alltid möjlighet att be en erfaren läkare om stöd i ditt arbete. Vi har ett gott samarbete med Raseborgs sjukhus.

Behörighet och arbetserfarenhet
Vi söker en i Finland legitimerad läkare, som är intresserad av att arbeta mångsidigt som hälsovårdscentralläkare. Den läkare som vi söker har goda kunskaper i det ena och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Vi förväntar oss att du har social kompetens och initiativförmåga. Prövotiden är 6 månader.

EKTAmuseum är Västra Nylands landskapsmuseums utställningsenhet och utgör ett centralt turistmål i regionen. EKTA omfattar förutom de permanenta och tillfälliga utställningarna även den s.k. Borgargården, en unik stadsgård från 1700-talet, fotoateljén med fotoutrustning från sent 1940-tal samt Blombergska huset, platsen där man kan bl.a. göra tidsresor i äkta 1800-tals miljö.

Nu behöver vi en driftig person i ordinarie arbetsförhållande som ansvarar för kundservicen och driver verksamheten vid EKTA. Till ansvarsområdet hör bl.a. biljettförsäljning, museets caféverksamhet och museishop samt övervakning av utställningsavdelningarna. Den kundserviceansvariga fungerar som förman för den övriga ordinarie och tillfälligt anställda personalen vid EKTA samt deltar i marknadsföringen av museet.

Ekenäs högstadieskolas centralkök är ett av staden Raseborgs centralkök. I köket tillreds mat för skolelever samt daghemsbarn.

Till köket sökes en ekonomieföreståndare/ Näringstekniker/ Husmor.

 

Vi söker för fortlöpande tjänsteförhållande en

Utvecklingschef

Utvecklingsavdelningen omfattar uppgiftsområdena avdelningens ledning, kulturtjänster, turism, kollektivtrafikplanering, stadens informationservice och näringslivsfrågor. Av speciell vikt är bidragande till utveckling av stadens näringsliv och kontakter till företagare och industri, med målsättning att skapa bättre verksamhetsmöjligheter för företagen och hjälpa nya företag att etablera sig på orten. Avdelningen har 9 anställda och en årlig budget på 2 M€. Utvecklingschefen rapporterar till stadssekreteraren men jobbar tillsammans med stadsdirektören för att nå framgång i näringslivsfrågor. 

Behörighetsvillkor för utvecklingschefen är en lämplig högskoleexamen, erfarenhet av utvecklingsfrågor och goda ledaregenskaper. Förtrogenhet med kommunal-förvaltning och internationell erfarenhet räknas som merit. För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.  För tjänsten behövs även kunskaper i engelska. Andra språkkunskaper räknas som merit.