Raseborgs stad söker en närvårdare till serviceboende-enhet Villa Anemone.

Behörighetskrav: Närvårdare eller motsvarande tidigare utbildning, med intresse för äldreservice och för ett rehabiliterande arbetssätt.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 6 månader.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar.

Mera information ges av boende-enhetschef Bernadetta Stenström, tfn 019-289 3656.

Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 31.12.2018 kl. 15.00. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.