Raseborgs stad söker en vikarie för talterapeut till barnrehabiliteringsteamet för tiden 7.1-31.12.2019, eller enligt överenskommelse. Den primära verksamhetspunkten är Karis.

Till talterapeutens uppgifter hör bl.a. utvärdering och rehabilitering av färdigheter i kommunikation, alternativa kommunikationsmedel och sväljning. Arbetet som talterapeut i Raseborg är mångsidigt och sköts i nära samarbete med fyra andra talterapeuter inom rehabiliterande verksamhet. Talterapeuterna är en del av ett mångprofessionellt rehabiliteringsteam.

Behörighetskrav: Legitimerad talterapeut med goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra. Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotiden är 6 månader.

Utdrag ur straffregistret bör uppvisas enligt lagen om utredning av brottsbakgrunden hos personer som arbetar med barn.

Mera information ger enhetschef Michael Westerlund, tfn 019-289 3094, eller talterapeut Sonja Tuxen Borlaug, tfn 019-289 3090.

Ansökningstiden förlängs. Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 21.12.2018 kl. 15.00. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.