Sökes skolkuratorvikarie i Raseborg

  • för tiden 2.1.2019-31.5.2019
  • arbetstiden 30 timmar 36 minuter i veckan (80% arbetstid)
  • 3 skolor (svenskspråkiga)

Tjänsten lediganslås att sökas senast 30.11.2018 kl. 15:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats