Raseborgs stad söker en vikarie för psykolog till barn- och ungdomsteamet vid mentalvårdsenheten. Vikarien ansvarar för psykologservicen för svenskspråkiga barn under skolåldern i Ekenäsområdet. Vikariatet är t.o.m. 31.7.2019.

Barn- och ungdomsteamet består av sju psykologer samt två familjeterapeuter. Nära samarbete görs med specialbarnträdgårdslärare, familjeterapeut, talterapeut, ergoterapeut och personal från barnrådgivningen samt elevvården. Arbetet är mångsidigt och givande och förutsätter förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog eller studerande i slutskedet av studierna. Goda språkkunskaper i svenska förutsätts. Vi förväntar oss att du har social kompetens och förmåga att ta eget ansvar.
Utdrag ur straffregister bör visas vid anställning. Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar. Vid behov kan vi erbjuda gratis busstransport till och från Helsingfors.
Lönesättning enligt AKTA.

Mera information ger enhetschef Charlotte Rehn, tfn 019-289 3221, eller psykolog Christina Lönnberg, tfn 019-289 3230.

Ansökningstiden förlängs. Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 23.10.2018 kl. 15.00. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.