Raseborgs stad söker en boendeenhetschef till åldringshemmet Mariahemmet och serviceboendeenheten Lyckebo i Pojo.

Behörighetskrav: Lämplig högskoleexamen, ledarskapsskolning, arbetserfarenhet inom äldreservice samt erfarenhet av förmansuppgifter. Du bör ha goda kunskaper i svenska och finska. Du bör ha intresse och vilja att utveckla de äldres vardag på enheterna. Vi förväntar oss att du har social kompetens, kan fungera i och leda nätverk, har förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotiden är 6 månader.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar.

Mera information ges av chefen för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola, tfn 019-289 2220.

Ansökningstiden förlängs, tidigare inlämnade ansökningar beaktas.
Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 23.10.2018 kl. 15.00. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.