Raseborgs stad söker vikarier till Raseborgs HVC bäddavdelning och till äldreservicen. Vikariatens längd kan gälla allt mellan några timmar till några dagar eller veckor.

Är du närvårdare, sjukskötare, eller studerande inom vårdbranschen, anta utmaningen och tag kontakt! Tilläggsinformation får du genom att kontakta:

HVC bäddavdelning: enhetschef Susann Allén, tfn 019-289 3068
Vård i hemmet: enhetschef Ulla Heinänen, tfn 019-289 3361
Boendeservice: chef för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola, tfn 019-289 2220