Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har 28.12.2018 fattat ett beslut som berör gränserna för en plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer på fastigheten

Pohjankuru-Ervelä rataosuus 710-871-3-8 i Raseborg.

Beslutet hålls 30 dagar till påseende i Raseborg stadshus, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs samt i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Semaforbron 12 B 5 våningen, 00520 Helsingfors.

Helsingfors 28.12.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

UUDELY/11903/2018