NTM-centrals i Nyland ansvarsområde för miljö och naturresurserna framlägger till påseende 21.12.2018 klassificering och avgränsning av grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Sjundeå och Ingå.

Kungörelsen kan läsas här: pdf pdf Klassificering och avgränsning av grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Sjudeå och Ingå

Övrigt material kan läsas från Nylands NTM-centrals sidor: Nylands NTM-central