Regionförvaltningsverket har kungör ärendet om ändrande av tillståndsbestämmelse 8 i beslutet gällande fiskvägen vid Åminnefors kraftverk och Billnäs kraftverk i Raseborgs stad.

Kungörelse här: pdf Kungörelse Åminnefors fiskvägar 

Kungörelse här: pdf Kungörelse Billnäs fiskvägar

samt beslutet här: pdf Åminneforsin kalatiet päätös

samt beslutet här: pdf Billnäsin kalatiet päätös

Raseborgs stad