Måndagen 10.12.2018 kl. 16.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 20.12.2018 i Raseborgs stadskansli, Raseborgsvägen 37, tredje våningen, Ekenäs.

 

Thomas Blomqvist
Stadsfullmäktiges ordförande