Vasa förvaltningsdomstols beslut, givet 7.11.2018, diarienummer 00547/18/5201 och 00555/18/5201 med anledning av besvär: Vattenförvaltningsfall. Beslut över vilket har sökts ändring kan läsas här:pdf Vasa förvaltningsdomstols beslut 7.11.2018

Handlingarna är även till påseende i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 8.11 – 8.12.2018.

 

Raseborgs stad 8.11.2018