Måndagen 12.11.2018 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 22.11.2018 i Raseborgs stadskansli, Gustav Wasas gatan 10, Ekenäs.

 

Thomas Blomqvist
Stadsfullmäktiges ordförande