Regionförvaltningsverket i södra Finland har med sitt beslut nr 174/2018/2 av 7.11.2018 beviljat sökanden tillstånd och tillstånd till förberedelser.

Kungörelsen: pdf Kungörelse Regionförvaltningsverket i södra Finland

Beslutet: pdf Päätös Caruna

Raseborgs stad

7.11.2018