NTM-centralen i Egentliga Finland har godkänt en fiskevårdsplan för Hangö Vatten i Gennarbyviken.

Kungörelsen kan läsas här: pdf Anslag om beslut gällande fiskevårdsplan

och beslutet kan läsas här: pdf Beslut om godkännande av fiskevårdsplan Gennarbyviken.

Handlingarna finns också till påseende på officiella anslagstavlan i Raseborgs stad, Gustav Wasas gatan 10, 10600 Ekenäs under kanslitid.

Raseborgs stad