Godkännande av en fiskevårdsplan för Hangö Vattens Gennarbyviken för åren 2016-2020


Fiskevårdsplanen har lämnats in 20.3.2018 till fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för godkännande. Kontrollplanen är utfärdad av Västra Nylands vatten och miljö rf.

Presenterad kontrollplan
Fiskevårdsplan är presenterad som bilaga med den här kungörelsen. Fiskevårdsplanen innehåller fiskutplanteringar, provfiske och fiskeförfrågan. Årligen planteras:
- 2-årig insjööring, möjligast stor ( ~25 cm) för ca. 2.000 €
- 1-sommar gammal planktonsik för ca. 2000 €
- 1-sommar gammal gös för ca 500 €


Provfisket föreslås utföras vart femte år och fiskeförfrågan föreslås utföras i början av år 2020 gällande fisket år 2019. För att följa med situationen i viken kontrolleras vattenkvaliteten en gång per år. 

Anslagstid för påminnelsen och åsikten

Den här kungörelsen ska hållas till påseende under tiden 27.7.2018–7.9.2018 på anslagstavlan i Hangö stad och på websidan av Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentralen (www.ely-keskus.fi -> Egentliga Finland -> Aktuellt -> Kungörelser).

För dem vars rättigheter eller intressen kan vara berörda (en part), ges en möjlighet att göra en påminnelse om presenterad kontrollprogrammet. Annat än parterna har möjligheten att uttrycka sin åsikt i frågan. Påminnelsen och åsikten ska lämnas in senast 7.9.2018 i första händ som e-post till kirjaamo.varsinaissuomi@ ely-keskus.fi eller med posten till NTM-centralen I Egentliga Finland i Åbo (PL 236, 20101 Åbo).

Diarienummer för saken är 629/5723/2018 och det måste noteras till påminnelsen/åsikten.


Ytterligare uppgifter:
Fiskerimästare Kimmo Nieminen, telefon 0295 022 003 / e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Fiskeribiolog Perttu Tamminen, 050 396 3322 / e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.