Eftersom ägare eller personer med rätt till föremålen inte påträffats och då deras vistelseort är okänd, uppmanas de att inom sex (6) månader från denna kungörelse anmäla sig till kungöraren vid påföljd att de annars mister sin rätt till föremålen (Tvångsmedellagen 7:23,4).:
På polisens uppdrag har följande lösa egendom beslagtagits: se kungörelsenpdf Polisinrättningen i Västra Nyland