Kommunerna i Västra Nyland anser att social- och hälsovårdstjänsterna bör reformeras på kommunbasis och med beaktande av invånarnas behov

COVID-19 aktuellt: artiklar om hur coronavirusepidemin påverkar stadens verksamhet samlade
Scroll Up