Klientavgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2020